Безкоштовні консультації з оподаткування > Неправильно нараховані відпускні

Неправильно нараховані відпускні

0
0

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, я неправильно нараховувала відпускні працівникам: замість розрахунку для сд. з/п 355 днів я брала кількість відпрацьованих днів за рік, і відповідно відпускні завишені. Відпустки так нараховувалися за декілька років….Що робити, допоможіть, будь ласка!

Неправильно нараховані відпускні
Оцініть статтю
Marked as spam
Сообщение от Любочка Король-Гавриш (Вопросы: 1, Ответы: 0)
Ответ на 19.06.2014 8:20 дп
3961 просмотры
Додати коментар
0
Private answer

Здравствуйте. Я считаю, что тут зависит от того, какую цель вы преследуете.

Если вы хотите избежать штрафов и исправить ошибку, то тут права работников не нарушаются. Вы им ЗАВЫСИЛИ отпускные, а не занизили. Вот если бы занизили, то тут бы могли бы быть штрафы от Инспекции по труду. По крайней мере я не знаю ответственности за завышение отпускных.

Если вы хотите удержать с работников неправильно выплаченные им суммы, то тут все достаточно сложно с учетом того, что с момента неправильной выплаты прошло достаточно много времени.

С одной стороны есть статья 127 Кодекса законов о труде:
Стаття 127. Обмеження відрахувань із заробітної плати
Відрахування із заробітної плати можуть провадитись тільки у випадках, передбачених законодавством України.
Відрахування із заробітної плати працівників для покриття їх заборгованості підприємству, установі і організації, де вони працюють, можуть провадитись за наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу:
1) для повернення авансу, виданого в рахунок заробітної плати; для повернення сум, зайво виплачених внаслідок лічильних помилок; для погашення невитраченого і своєчасно не повернутого авансу, виданого на службове відрядження або переведення до іншої місцевості; на господарські потреби, якщо працівник не оспорює підстав і розміру відрахування. У цих випадках власник або уповноважений ним орган вправі видати наказ (розпорядження) про відрахування не пізніше одного місяця з дня закінчення строку, встановленого для повернення авансу, погашення заборгованості, або з дня виплати неправильно обчисленої суми;

То есть, статья 127 дает право работодателя удержать неправильно выплаченные суммы из зарплаты работника при следующих условиях:
1. Работник не возражает (он может написать заявление или поставить подпись »не возражаю» под приказом)
2. Прошло не более месяца с дня выплаты неправильной суммы.

С другой стороны есть п. 24 постановления ВСУ «О практике применения судами законодательства об оплате труда» от 24.12.99 г. № 13 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0013700-99 в котором говорится:

24. При вирішенні спорів, пов’язаних із застосуванням ст.127
КЗпП ( 322-08 ), суди мають враховувати, що:
1) вимоги про повернення працівником авансу, виданого в
рахунок заробітної плати, і сум, зайво виплачених внаслідок
лічильних помилок, а також погашення невитраченого і своєчасно не
поверненого авансу, виданого на службове відрядження, переведення
до іншої місцевості чи на господарські потреби, розглядаються
судами в тому разі, коли роботодавець не має можливості провести
відрахування із заробітної плати у зв’язку з тим, що працівник
оспорює підстави і розмір останнього, або минув місячний строк для
видання відповідного наказу (розпорядження), або з інших причин.
До лічильних помилок належать неправильності в обчисленнях,
дворазове нарахування заробітної плати за один і той самий період
тощо. Не можуть вважатися ними не пов’язані з обчисленнями помилки
в застосуванні закону та інших нормативно-правових актів, у тому
числі колективного договору;

В общем, поскольку уже прошло достаточно много времени, вы не имеете права удержать неправильно выплаченные отпускные из зарплаты работников.
С другой стороны, права работников вы не нарушили.

Marked as spam
Олексій Сообщение от Олексій (Вопросы: 1, Ответы: 545)
Ответ на 19.06.2014 9:33 дп
Додати коментар

Відповісти на питання

Attach YouTube/Vimeo clip putting the URL in brackets: [https://youtu.be/Zkdf3kaso]