Особливості відображення витрат на амортизацію основних засобів і нематеріальних активів у фізичних осіб-підприємців загальної системи оподаткування

Виктор Онищенко

Виктор Онищенко

Викладач, кандидат економічних наук. Буду радий відповісти на ваші коментарі до моїх статей.

ФОП на загальній системі оподаткування з 01.01.2017 р. має право включати (за власним бажанням) до складу витрат, пов’язаних з провадженням господарської діяльності амортизацію:

 • витрат на придбання основних засобів та нематеріальних активів;
 • витрат на самостійне виготовлення основних засобів (пункт 177.4.6 ПКУ).

Для того, щоб мати на це право необхідне виконання наступних умов:

 • ведення окремого обліку таких витрат (пункт 177.4.6 ПКУ);
 • основні засоби і нематеріальні активи мають використовуватися за господарським призначенням (пункт 177.4.5 ПКУ);
 • основні засоби не повинні мати подвійне призначення (тобто і господарська діяльність, і приватна діяльність ФОП), а тому не можна амортизувати земельні ділянки, об’єкти житлової нерухомості, легкові та вантажні автомобілі (див. пункт 177.4.6 ПКУ);
 • усі витрати мають бути документально підтверджені (пункт 177.4.9 ПКУ).

Слід пам’ятати також, що відповідно до пункту 177.4.6 ПКУ не підлягають амортизації та повністю включаються до складу витрат звітного періоду витрати на:

 • проведення ремонту, реконструкції, модернізації та інших видів поліпшення основних засобів;
 • ліквідацію основних засобів (у частині залишкової вартості).

Ми не бачимо причин не включати витрати на амортизацію основних засобів і нематеріальних активів до складу витрат ФОП, так як це є можливістю збільшити загальні витрати та сплатити менше податку.

Нові правила можна застосувати тільки щодо основних засобів і нематеріальних активів, які придбані з 01.01.2017 р.

Читайте також: Особливості оподаткування доходів приватних підприємців від здачі в оренду нерухомості

Що таке основні засоби для ФОП?

Звичайно, не кожний підприємець розбирається в тонкощах бухгалтерських термінів, а тому розглянемо новинки в обліку ФОП.

Основні засоби – в цілому даний термін означає матеріальні ресурси, які використовуються у господарській діяльності тривалий час, а саме більше одного року. Прикладами таких ресурсів є будівлі та споруди, машини та обладнання (верстати, холодильне обладнання, комп’ютери тощо), інструменти, прилади та інвентар (наприклад, меблі, вимірювальні прилади) тощо. Але не все так просто. Для цілей оподаткування не все з вищеперерахованого визнається основним засобом. Пункт 14.1.138 ПКУ встановлює вартісну межу щодо визнання об’єкта основним засобом: його вартість має перевищувати 6000 грн.

Зауважимо, що для платників ПДВ дана сума рахується без ПДВ. Наприклад, ноутбук придбаний ФОП, який є платником ПДВ, за 7100 грн не підпадає під поняття основного засобу, так як його вартість без ПДВ складає всього 5916,67 грн (=7100×5/6). Якщо ж ФОП є неплатник ПДВ, то такий ноутбук для нього уже стає основним засобом, так як 7100 грн  > 6000 грн.

Читайте також: ФОП на загальній системі орендує основні засоби у єдинника. Чи є витрати?

Що таке нематеріальні активи для ФОП?

Нематеріальні активи – це такі ресурси, які також використовуються тривалий час, тобто більше одного року, проте вони, на відміну від основних засобів, не мають матеріальної форми. Це значить, що їх не можна потримати в руці, а можна тільки уявити. Прикладом можуть бути програмне забезпечення (також ліцензії на використання комп’ютерних програм, наприклад, 1С, Windows, антивірус тощо), права користування, ліцензії, придбана база даних, інші нематеріальні об’єкти. Вартісного обмеження щодо нематеріальних активів ПКУ не встановлює, тому ФОП може амортизувати вартість будь-якої придбаної комп’ютерної програми, яку він використовує виключно в господарській діяльності (якщо ноутбук з цим програмним забезпеченням використовується і в приватному житті підприємця, то радимо не жартувати з податковою).

Зазначимо також, що якщо програмне забезпечення придбавається з ноутбуком, наприклад, попередньо встановлена самим виробником операційна система Windows, то воно як нематеріальний актив окремо не виділяється та все це вважається одним єдиним об’єктом – основним засобом.

Читайте також: Бухгалтерський та податковий облік створення веб-сайту інтернет-магазину

Що таке первісна вартість та амортизація?

ПКУ використовує ще один термін – первісна вартість (див. пункт 177.4.7). Первісна вартість основного засобу включає крім його вартості також і транспортні витрати на його доставку, суми ввізного мита, витрати на налагодження та введення його в експлуатацію (наприклад, монтаж). Для платників ПДВ усі складові при цьому рахуються без ПДВ. Повний перелік складових первісної вартості містить пункт 8 П(С)БО 7 “Основні засоби”. Щодо нематеріальних активів – підхід аналогічний (див. пункті 11 П(С)БО 8 “Нематеріальні активи”).

Амортизація, якщо просто, – це коли вартість об’єкта відносять на витрати не одразу, а частинами (щомісяця, щороку) протягом строку його використання. Роблять це з метою коректного співставлення доходів і витрат по періодах. Для цілей оподаткування це також не дає радикально зменшити базу оподаткування у періоді придбання об’єкта, який амортизується.

Також слід знати, що якщо підприємець орендує основні засоби, то вони у нього не амортизуються, на витрати відносяться лише існуючі орендні платежі.

Правила розрахунку амортизації для ФОП

Для того, щоб розрахувати амортизацію ФОП треба знати вартість об’єкта, його термін використання, місяць введення в експлуатацію. Основними правилами, які діють при розрахунку амортизації для ФОП є:

 • строк корисного використання ФОП установлює самостійно;
 • строк корисного використання об’єкта має бути не меншим вимог встановлених пунктом 177.4.9 ПКУ, а саме: для капітальних витрат на поліпшення земель, не пов’язаних з будівництвом (1 група) – 15 років; для будівель, споруд, передавальних пристроїв (2 група) – 10 років; для машин та обладнання, тварин, багаторічних насаджень (3 група) – 5 років; нематеріальних активів (4 група) – відповідно до правовстановлюючого документа, але не менше як 2 роки;
 • нарахування амортизації здійснюється щомісяця (про це мова йде у листі ДФС від 25.07.2017 р. № 16192/6/99-99-13-01-02-15);
 • амортизація починає нараховуватися з місяця наступного за місяцем введення об’єкта в експлуатацію (пункт 29 П(С)БО 7 “Основні засоби” та згаданий лист ДФС). Місяць придбання та місяць введення в експлуатацію також можуть відрізнятися, тому введення в експлуатацію необхідно оформити документально;
 • закінчується нарахування амортизації також з наступного місяця після вибуття об’єкта або після його повної амортизації;
 • амортизації підлягає тільки сама первісна вартість об’єкта (у бухобліку підприємств її можна зменшувати на ліквідаційну вартість, але пункт 177.4.7 ПКУ чітко вказує на амортизацію лише первісної вартості);
 • можна використовувати виключно прямолінійний метод амортизації (згаданий П(С)БО 7 для підприємств дає можливість використовувати ще 4 методи). За ним річна сума амортизації визначається шляхом ділення первісної вартості на строк корисного використання (пункт 177.4.7 ПКУ). Місячна сума амортизації визначається діленням річної суми амортизації на 12 (вищезгаданий лист ДФС).

Читайте також: П(С)БУ 7 «Основные средства»

Як бачимо, в цілому нарахування амортизації у ФОП подібне до бухобліку підприємств за виключенням дозволених лише одного методу амортизації, відсутності ліквідаційної вартості та дещо інших мінімальних строків корисного використання.

Приклад розрахунку амортизації основних засобів

ФОП на загальній системі оподаткування у серпні 2017 р. придбав тепловізор для енергоаудиту CEM DT982 вартістю 45158 грн з ПДВ. ФОП є платником ПДВ. Витрати на доставку склали 98 грн з ПДВ. Термін корисного використання встановлено самим ФОП 5 років (мінімальний для групи 3). Експлуатація почалася з серпня 2017 р.

Первісна вартість об’єкта основних засобів:  37713,33 грн (=(45158+98)×5/6). Розраховуємо амортизаційні відрахування за 1 рік: 37713,33/5 = 7542,67 грн. За 1 місяць: 7542,67/12 = 628,555 ≈ 628,56 грн. Нарахування амортизації починається з вересня 2017 р. Отже, за період вересень-грудень має бути нараховано амортизації: 628,555×4=2514,22 грн. Саме ця сума й піде в податкову декларацію за 2017 р. В цілому нарахування амортизації тепловізора по роках буде виглядати так:

 • 2017 р. (4 місяці, вересень-грудень) – 2514,22 грн;
 • 2018 р.-2021 р. – 7542,67 грн щороку;
 • 2022 р. (8 місяців, січень-серпень) – 5028,43 грн.

Загальна сума витрат на амортизацію: 37713,33 грн. Закінчить ФОП нарахування амортизації даного об’єкта у 2022 р. у серпні місяці.

Читайте також: Як заповнити книгу обліку доходів та витрат для підприємця на загальній системі оподаткування. Детальний приклад

Де ФОП відобразити витрати на амортизацію?

Згаданий лист ДФС від 25.07.2017 р. № 16192/6/99-99-13-01-02-15 пояснює, що існує графа 8 Книги обліку доході і витрат, яку веде ФОП, де відображається сума понесених інших витрат. Очевидно, що саме тут і мають бути відображені витрати на амортизацію. У графі 1 при цьому зазначається період за який була нарахована амортизація (місяць, рік).

При поддержке: Вашему бизнесу не хватает оборотных средств? Или же вы только планируете начать предпринимательскую деятельность? На этой странице http://fin-kredit.info/kredity-dlya-biznesa/ собраны способы получения кредитов для бизнеса. Читайте подробнее по ссылке.

Особливості відображення витрат на амортизацію основних засобів і нематеріальних активів у фізичних осіб-підприємців загальної системи оподаткування
4.1 (82.35%) 17 votes

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

MAXCACHE: 0.53MB/0.00033 sec